Vanzari

Luni - Vineri : 9AM - 6PM

Telefon : +4 0241 485 094

e-mail :

Tehnic

Telefonl: +40 241 485 094

Relatii cu clientii L-V 9AM-6PM

Telefon: +4 0241 485 094

Fax: +4 0341 815 444

Adresa Postala

Constanta, Bd. IC Bratianu 84 Bl. SR9B Ap. 24

Date Companie

S.C. Webnet Solutions S.R.L.

Capital social: 100.000RON

Sediul social: Constanta, Str. Arcului, Nr. 4 Bl. A7 Ap. 4

Punct de lucru: Constanta

B-dul IC Bratianu nr.7

CUI: RO 18342634

ONRC: J3/259/2006

Informatii bancare

Banca: CEC Bank Constanta

IBAN: RO44 CECE CT01 03RO N092 3565

Informare ANCOM Stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Decizia Ancom (nr. 1201/2011) are ca obiect stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet .i publicarea parametrilor acestora, precum .i de a include nivelurile de calitate pentru serviciul furnizat îcontractele semnate cu utilizatorii finali .i îcondi.iile generale de furnizare a serviciului. Aceasta decizie stabile.te un set relevant de indicatori de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet, precum .i condi.iile .i modalit..ile de publicare de c.tre furnizorii de servicii de comunica.ii electronice destinate publicului a parametrilor aferen.i acestor indicatori, astfel îâ clien.ii s. beneficieze de informa.ii complete, comparabile .i u.or accesibile. Decizia se aplic. ofertelor comerciale de servicii de acces la Internet destinate publicului, cu excep.ia ofertelor individuale propuse îcadrul negocierilor directe.


Parametrii de calitate pentru serviciile furnizate Conform deciziei ANCOM 1201/2011 public.m metodologia de m.surare .i valorile parametrilor aferen.i indicatorilor de calitate pentru serviciile furnizate:


1. Procedura privind masurarea parametrilor de calitate administrativi pentru furnizarea serviciilor de acces la internet
2. Parametrii tehnici de calitate pentru furnizarea serviciilor de acces la internet.
3. Indicatori de calitate in perioada 01.01.2014 - 31.03.2014
4. Indicatori de calitate in perioada 01.04.2014 - 30.06.2014
5. Indicatori de calitate in perioada 01.07.2014 - 30.09.2014
6. Indicatori de calitate in perioada 01.10.2014 - 31.12.2014
7. Indicatori de calitate in perioada 01.01.2015 - 31.03.2015
8. Indicatori de calitate in perioada 01.04.2015 - 30.06.2015
9. Indicatori de calitate in perioada 01.07.2015 - 30.09.2015
10. Indicatori de calitate in perioada 01.10.2015 - 31.12.2015

Model contract INTERNET


1. Model contact INTERNET.
2. Test viteza
3. Oferta BUSINESS